Rådgivning i AI-strategi

Kunstig intelligens trænger nu ind i alle organisationer, uanset om man vil det eller ej. Medarbejdere anvender ChatGPT til daglige opgaver, og ERP-systemer integrerer AI-moduler. Men hvordan skal man sætte rammerne med en AI-strategi for en så gennemtrængende teknologi?

Samtidig har mange allerede prøvet kræfter med udvikling af AI, ofte drevet af nysgerrighed og gode ideer. Men for at AI skal skabe værdi på en større skala, kræver det en strategisk tilgang.

AI-strategi og AI-løsninger - Todai
AI-strategi og AI-løsninger - Todai
AI-strategi og AI-løsninger - Todai
AI-strategi og AI-løsninger - Todai
AI-strategi og AI-løsninger - Todai

Hvor skal man starte?

Ledere og bestyrelser spørger: “Hvor skal vi starte?” Og medarbejderne spørger: “Hvad må vi, og hvordan skal vi forholde os?”

Det eneste, man ikke må gøre, er at forholde sig passivt som ledelse. Alle har brug for en retning.

I Todai ved vi, hvor man skal starte. Derfor rådgiver vi virksomheder i, hvordan man rent strategisk skal adoptere kunstig intelligens.

AI-strategi: Vi rådgiver virksomheder i implementering og adoption af AI | Todai

Hvordan vi griber AI-strategi an

I Todai arbejder vi ud fra en simpel strategisk tilgang.

  • KPI’er: Hvad ønsker vi at opnå med AI, og hvordan kan vi måle det?
  • Datagrundlag: Hvilke data har vi til rådighed, og hvor ligger den skjulte værdi?
  • Interessenter: Hvem skal adoptere AI, og hvilke kompetencer kræver det?


Der er ingen grund til at tilføje mere kompleksitet til en allerede kompleks teknologi og kontekst.

Få en klar retning og et mål

Med en strategisk tilgang til AI får alle i organisationen en klar retning og ved, hvordan de skal forholde sig til AI. Det bliver klart for alle:

  • Hvad man må gøre med AI
  • Hvem der har ansvaret
  • Hvad organisationen ønsker at opnå med AI
  • Hvornår AI kan og ikke kan anvendes

Dette sikrer motivation og giver en effektiv adoption.

Vælg en tilgang

AI kan adopteres og tilgås gennem forskellige strategier.
De forskellige strategier kræver forskellige kompetencer, træning og ledelsens engagement.

Ingen virksomheder er ens. Derfor rådgiver vi i, hvilken tilgang der passer bedst til den enkelte forretnings behov.

Off-the-shelf

Her benytter man kun standardløsninger og lader det være op til medarbejderne selv at beslutte, hvordan og hvor meget de vil anvende det.

Udvikling

Man udvikler eller tilpasser også AI-løsninger til egne behov.

Fuld adoption

Man træner sin organisation, udvikler løsninger og anvender standardløsninger med det formål at gøre AI til en grundlæggende kapacitet i sin organisation.

Opkvalificering er en sikker investering

AI udvikler sig med en enorm hastighed. Derfor er den største strategiske udfordring at undgå at investere forkert, enten for meget eller for lidt, i teknologien. 

Men én investering vil med sikkerhed give et positivt afkast: Opkvalificering af medarbejderne inden for AI. Når man forstår teknologien, kan man bidrage med idéer og undgå fejl i brugen af AI.

Vi underviser virksomhedsledelser og medarbejdere i brugen af AI. Vi har undervist alt fra 10 til 400+ medarbejdere i et skræddersyet forløb, der tilpasses virksomhedens forretning.

Sikring af compliance

AI er blevet demokratiseret på en måde, der gør det tilgængeligt for alle. Derfor bliver det også en del af alle systemer, processer og afdelinger.

Når man samtidig skal sikre, at brugen er i overensstemmelse med regulering, værdier og etiske rammer samt virksomhedens mål, står man over for en udfordring.

Todai har et samarbejde med IBM, hvor IBM’s governance-platform kan sikre rapportering, beskyttelse af persondata og kvalitetssikring af den AI, der anvendes i organisationen.

Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan du sikrer compliance, når du skal implementere kunstig intelligens i din organisation.