PostNord Strålfors forbedrer persondatasikkerhed med AI og syntetiske data

Kunden

PostNord Strålfors har i over 100 år udviklet og tilbudt kommunikationsløsninger, der giver virksomheder og offentlige myndigheder helt nye muligheder for at opbygge stærke, sikre og personlige relationer til kunder, borgere og leverandører. Ved hjælp af deres digitale platform leverer de problemfri kommunikation, uanset hvilken kanal modtageren foretrækker. PostNord Strålfors er en del af PostNord-koncernen, den førende leverandør af kommunikations- og logistiktjenester i Norden. Virksomheden opererer i Danmark, Sverige, Norge og Finland, hvor omkring 700 medarbejdere genererer en omsætning på omkring SEK 2 mia. (2020).

Udfordringen

Sikker håndtering af persondata har altid været af højeste prioritet for PostNord Strålfors. Dette har medført visse naturlige begrænsninger i forhold til anvendelse og opbevaring af persondata samt udnyttelsen af potentialet inden for kunstig intelligens (AI).

I dag assisterer PostNord Strålfors større virksomheder og offentlige myndigheder med den automatiske distribution af post fra Digital Post, e-Boks, e-mails og breve, hvor materialet bliver ledt til de relevante afdelinger og modtagere. Denne service indebærer anvendelse af kunstig intelligens som en integreret del af løsningen, hvilket nødvendiggør særlig opmærksomhed omkring håndteringen af persondata.

Da kunstig intelligens benytter sig af data, der ofte kan henføres til enkeltpersoner, opstår der ofte et dilemma: På den ene side er der ønsket om at bevare data i så lang tid som muligt for at udnytte AI, mens der på den anden side er ønsket om at slette personhenførbare oplysninger så hurtigt som muligt for at overholde GDPR-reglerne.

Processen

For at imødegå dette dilemma samarbejder PostNord Strålfors med Todai samt udvalgte kunder for at træne kunstig intelligens til at generere syntetiske data. I korte træk udvikler den kunstige intelligens opdigtede tekster, som ligner ægte data, men ikke indeholder personlige oplysninger. Disse tekster kan opbevares i længere perioder uden at bringe følsom information i fare. En yderligere fordel er, at brugen af syntetiske tekster kan forbedre AI’s evne til at finde korrekte svar, da de kan udfylde nogle af de huller, der potentielt eksisterer i de oprindelige data.

Løsningen

Et nyt samarbejde mellem PostNord Strålfors og Todai inden for syntetisk dataløsning gør det nu muligt at opretholde det samme høje sikkerhedsniveau, samtidig med at data og AI kan udnyttes endnu bedre for at sikre den korrekte fordeling af indkommende post.

Syntetiske data adresserer også en anden udfordring. Kunstig intelligens har den egenskab, at den lærer gennem de signaler, den registrerer i data. Denne læringsproces gør AI mere præcis, men medfører samtidig, at de oplysninger, den husker, potentielt kan afsløres. For eksempel kan uafhængige kombinationer af oplysninger som adresser, navne og e-mail-adresser identificere en borger – og det er klassificeret som GDPR-følsom information, som skal behandles fortroligt. Dette har hidtil begrænset mulighederne for anvendelse af data. Med syntetiske data overvindes denne begrænsning, da de ikke indeholder signaler baseret på persondata.

Syntetisk data

Syntetiske data er i øjeblikket i kraftig vækst, og store virksomheder som NVIDIA og Unity har gjort store investeringer inden for dette område. Ifølge Gartner* forventes det, at 60 % af al data til brug i kunstig intelligens på et tidspunkt vil være syntetisk.

Kilde: Gartner Blog – Andrew White

CTA: Ønsker du at læse mere om PostNord Strålfors’ løsning til automatisk intern distribution af dine indgående e-Boks/Digital Post/mit.dk-meddelelser? Besøg: www.stralfors.dk/vores-løsninger/datascanning/edistribution/

“eDistribution er en service, hvor vi har oplevet en vækst på over 70 % i 2022. Den store succes skyldes, at vi automatisk kan distribuere henvendelser fra alle kanaler til de rette modtagere 24/7. Vi lægger stor vægt på at sikre, at vores kunder altid overholder GDPR i løsningen. Vi ser brugen af syntetiske data som et betydeligt skridt mod at opnå en endnu bedre datagrundlag uden risici ved hjælp af AI. Syntetisk data giver os betydeligt bedre muligheder for at tilbyde services, der understøtter Danmarks Digitaliseringsstrategi på områder, der fokuserer på effektivisering gennem digitale løsninger, samtidig med at vi kan opretholde en endnu højere sikkerhedsstandard.”

Martin Nyberg

Managing Director
PostNord Strålfors.