Ydelser

Kunstig intelligens Løsninger

I TodAI laver vi kunstig intelligens i praksis til virksomheder i alle størrelser. Kunstig intelligens er nemlig meget mere tilgængeligt end man skulle tro.

Kunstig intelligens er lettere end du tror

Kunstig intelligens
er for dig

Kunstig intelligens kan både bruges til at løse konkrete udfordringer i hverdagen men også til større strategiske tiltag.

Savner du inspiration?

Typer af kunstig intelligens

Forskellige typer

Kunstig intelligens kan både bruges til data fra Excel eller databaser, billeder, video og dokumentbehandling.

Tabular data

Data som du kender det fra excel og databaser

Tekster

Automatisk dokumentlæsning, oversættelse og sprogforståelse

Billeder og film

Genkendelse af f.eks. ansigter eller objekter i film eller billeder

Inspirationsworkshop

Problemforståelse

Dataindsamling

Moduludvikling

Implementering

Monitorering

Fast metode giver sikker levering

Metoden

I Todai har vi en fast metode, som vi altid følger når vi laver kunstig intelligens løsninger. På den måde sikre vi at du altid får den samme gode oplevelse. 

Kunstig intelligens kan også virke diffust og uhåndgribeligt for mange. Ved at være metodisk får man alle interessenter med i forståelsen. Høj forståelse, giver høj accept.