I TodAI er vi stolte over at være med til at ruste det danske landbrug til at bruge kunstig intelligens til at løse fremtidens udfordringer. Vi har nemlig skræddersyet et kursus til alle de fagfolk, statistikere og ledere fra Landbrug & Fødevarer, SEGES, der i løbet af de næste par år vil komme i berøring med kunstig intelligens.

Formålet med kurset er at gøre SEGES klar til at bruge endnu mere kunstig intelligens ved at udbrede forståelsen af og kompetencerne i kunstig intelligens.

Da langt de fleste produktive AI-initiativer kommer ude fra de operationelle fagfolk i organisationerne, er det vigtigt, at netop disse har en forståelse for kunstig intelligens. Samtidig har 99 % af alle virksomheder i dag kunstig intelligens som en del af deres beslutningsprocesser. Træning i kunstig intelligens handler derfor i lige så høj grad om at forstå sin nuværende forretning som om at udvikle den.

Grøn omstilling som driver

En stor del af driveren bag brug af kunstig intelligens er behovet for en grøn omstilling og bedre dyrevelfærd. Med kunstig intelligens kan man nemlig forudsige dyrs behov for behandling eller opsyn, man kan hurtigt identificere plantesygdomme og endelig reducere mængden af de sprøjtemidler og den gødning, der er nødvendig for at drive et landbrug.

Det danske landbrug har også en unik position i form af den store skala og en særligt dataorienteret tilgang sammenlignet med andre lande. Kombineret med kunstig intelligens kan det gøre dansk landbrug grønnere og mere effektivt.

Skræddersyet kursus

I TodAI har vi skræddersyet et kursus til SEGES og designet det faglige indhold til deltagernes niveau og behov. Udover det har vi bygget AI’er til kurset med egne data, så stoffet blev så fagrelevant og hverdagsnært som muligt. Kursisterne fik faktisk deres egne data i hånden og lærte at bygge kunstig intelligens uden at have tekniske forudsætninger.

Christian Schultz-Petersen fra SEGES udtaler: “At vi brugte vores egne cases og egne udfordringer gjorde, at vi langt hurtigere fik en forståelse for, hvad man kan med kunstig intelligens i vores egen hverdag”.

Fokus på forretning

Kunstig intelligens er og bliver en ukurant størrelse at arbejde med. Der er meget usikkerhed forbundet med AI, da man ikke kan forudsige resultatet eller udgifterne. Derfor er det ikke altid lige let at få opbakning til AI internt i en organisation, men med større forståelse kan AI-projekter langt hurtigere få luft under vingerne.

En klassisk fejl i arbejdet med kunstig intelligens er, at man behandler det som et teknisk problem frem for som et forretningsproblem. Det blev der gjort op med på kurset, hvor deltagerne både lærte at gå metodisk til værks og at kommunikere omkring kunstig intelligens til sin organisation. På den måde bliver der fokus på forretning og ikke på teknik.

Kontakt dan.rose@todai.ai for at få dit eget, skræddersyede AI-kursus til din virksomhed.Prospect+