Case: Grundfos

PostNord Strålfors og TodAI samarbejder om forbedret persondatasikkerhed med AI og syntetiske data

Kunden

PostNord Strålfors har i mere end 100 år udviklet og tilbudt kommunikationsløsninger, som giver virksomheder og offentlige myndigheder helt nye muligheder for at opbygge stærkere, sikrere og mere personlige relationer til kunder, borgere og leverandører. Ved hjælp af deres digitale platform leverer de sømløs kommunikation, uafhængigt af hvilken kanal modtageren foretrækker. PostNord Strålfors er en del af PostNord-koncernen, den førende leverandør af kommunikations- og logistiktjenester i Norden. PostNord Strålfors driver virksomhed i Danmark, Sverige, Norge og Finland, hvor ca. 700 medarbejdere opnår en omsætning på SEK 2 mia. (2020).

Udfordringen

Sikker håndtering af persondata har altid været højeste prioritet for PostNord Strålfors. Det har betydet nogle helt naturlige begrænsninger i anvendelse og opbevaring af persondata og udnyttelsen af potentialet i AI.

PostNord Strålfors hjælper i dag større virksomheder og offentlige myndigheder med automatisk fordeling af post fra Digital Post, e-Boks, e-mails og breve, rundt til de rette afdelinger og modtagere. Denne service benytter kunstig intelligens, som en del af løsningen, hvilket kræver særlig opmærksomhed på persondata.

Fordi kunstig intelligens benytter data, som ofte er personhenførbare, opstår der hyppigt et dilemma: På den ene side vil man gerne beholde data så længe som muligt, for at kunne benytte sig af AI, mens man på den anden side gerne vil slette personhenførbare oplysninger hurtigst muligt, for at være i overensstemmelse med GDPR.

Process

For at komme dette dilemma til livs arbejder PostNord Strålfors sammen med TodAI, og udvalgte kunder, på at træne AI til at skabe syntetiske data. Kort fortalt skriver den kunstige intelligens opfundne tekster, som ligner de rigtige, men ikke indeholder personlige oplysninger. Disse tekster kan man beholde i længere tid uden at kompromittere følsom information. En anden fordel er, at syntetiske tekster kan forbedre, hvor ofte AI finder det rigtige svar, eftersom de kan lappe nogle af de huller, der måtte findes i de oprindelige data.

Løsningen

Et nyt samarbejde mellem PostNord Strålfors og TodAI, om en syntetisk dataløsning, gør det nu muligt at opretholde samme høje sikkerhedsniveau samtidig med, at data og AI kan udnyttes endnu bedre til at sikre korrekt fordeling af indkommende post.

Syntetiske data løser også en anden udfordring. AI har den egenskab, at den lærer gennem de signaler, den opfanger i data. Denne læring gør AI mere præcis, men medfører samtidig, at de informationer, den husker, potentielt kan afsløres. For eksempel kan uafhængige kombinationer af informationer som adresser, navne og Email-adresser identificere en borger – og så er det GDPR-klassificeret information, som skal håndteres fortroligt. Det har hidtil begrænset mulighederne for anvendelse af data, hvilket man med syntetiske data kommer til livs, da de ikke indeholder persondatabaserede signaler.

Syntetisk data

Syntetiske data er lige nu i kraftig vækst, og store virksomheder som NVIDIA og Unity har satset massivt på området. Ifølge Gartner* vil 60 % af alle data til kunstig intelligens på et tidspunkt være syntetiske.

https://blogs.gartner.com/andrew_white/2021/07/24/by-2024-60-of-the-data-used-for-the- development-of-ai-and-analytics-projects-will-be-synthetically-generated/

CTA: Vil du læse mere om PostNord Strålfors løsning af automatisk intern fordeling af dine indkommende e-Boks/Digital Post/mit.dk meddelelser: https://www.stralfors.dk/vores- losninger/datascanning/edistribution/

” eDistribution er en service hvor vi har haft en vækst på over 70% i 2022. Grundlaget for den store succes er, at vi automatisk kan fordele henvendelser fra alle kanaler til rette modtager 24/7. Vi har høj fokus på at sikre, at vores kunder altid overholder GDPR i løsningen. Vi ser brug af syntetisk data som et kæmpe skridt til at lave et endnu bedre datagrundlag uden risiko, vha. AI. Syntetisk data giver os langt bedre mulighed for at tilbyde services der understøtter Danmarks Digitaliseringsstrategi på de områder der taler om effektivisering ved brug af digitale løsninger og samtidigt levere en endnu højere sikkerhed”

Martin Nyberg, Managing Director

PostNord Strålfors.