Eksempler

Eksempler på kunstig intelligens

For at gøre kunstig intelligens mere konkret har vi samlet en lang række eksempler.
Her kan du også hente inspiration til dine idéer.

Eksempler

Chatbots

Chatbot effektiviserer din kundeservice med hurtigere svar til kunder og mindre behov for supportressourcer. Chatbots er inden for de sidste år blevet utroligt gode til at forstå en brugers formål.

Churn analyser

Churn analyser med kunstig intelligens bruger data fra f.eks. Dit CRM(Kundesystem) til at forudsige, hvornår en kunde er tæt på at opsige sit abbonnement. På den måde kan du gribe ind tidligt og ofte beholde din kunde længere.

Ansigtsgenkendelse

Ansigtsgenkendelse bliver i dag brug i mange smartphones som sikkerhed, men bliver også brugt af f.eks. Fodboldstadioner, til at genkende tilskuere med forbud.

Kvalitetskontrol i produktion

Med billedgenkendelse, kan man spotte fejl på samlebånd i produktion som man tidligere havde mennesker til at gøre. Kunstig intelligens bliver ikke træt går på “autopilot” som mennesker og sikrer derfor ofte bedre kvalitet.

Tælle cyklister

Kunstig intelligens kan tælle biler, mennesker og cyklister på gaden og hjælpe f.eks. Kommuner med at forstå byens trafik. En opgave som i dag løses i høj grad af mennesker.

Spot-gødning af marker

Landbruget bruger i dag kunstig intelligens i drone til at finde spots på marker, som har brug for gødning. På den måde skal man kun gøde de steder som har brug for det, hvilket er grønnere og billigere for landmanden.

Se Isbjerge med satelit

Kunstig intelligens kan spotte isbjerge på satelitbilleder og kan på den måde advare skibe i realtid uden brug af mennesker.

Risikoanalyser

Kunstig intelligens er specielt godt til at analysere ricisi, hvor mange parametre har betydning for udfaldet.

Kræfscannere

Kunstig intelligens er allerede bedre end mennesker til at spotte tegn på kræft i scanninger. Det bruges også i en lang række andre medicinske problemstillinger.

Dokumentscanning

Med kunstig intelligens kan man automatisere læsning og omdirigering af alt fra fakturaer, kontrakter og sagsdokumenter. Det kan både være læsning af bestemte “felter” så som sagsnr, men også generel forståelse af dokumentet.

Kundeservice svar

Kunstig intelligens kan hjælpe kundeservice medarbejder, ved at give forslag på svar på kundehenvendelser. Det spare tid og sikre ensartet kvaltiet i support.

Kundesegementering

Det er muligt at automatisk gruppere kunder i forskellige segmenter. Det kan både være til analyseformål og til proaktive handlinger som man ved har en positiv effekt på kunder i det givne segment.

Leadscoring

Kunstig intelligens kan vurdere kundeleads ud fra en række parametre, så salgafdelingen kan bruge deres ressource på de mest relevante kunde.

Personalisering

Ved at forstå den enkelte kunde, kan man personalisere, hjemmesider, brugeroplevelser, marketing og mange andre kontaktflader med kunder og dermed sikre højere salg.

Process automatisering

Kunstig intelligens kan automatisere en lang række manuelle processer.

Energi forecasting

Kunstig intelligens er generelt godt til forecasting og energiforbrug er en oplagt case. Med bedre forecasting kan man spare på produktionen af f.eks. el.

Prissætning

Kunstig intelligens kan hjælpe med automatisk at prissætte vare. Det kan endda også bruges aktivt i forhandlinger, så man sikre at begge parter for mest muligt ud af en handel.

Persondata detection

Kunstig intelligens kan spotte persondata i tekster og automatisk fjerne det. På den måde kan man håndtere dokumenter med persondata uden konflikte med GDPR eller skulle fjerne dataen manuelt.

Sundhedsassistance

Kunstig intelligens kan i en lang række scenarier understøtte sundhedsfaglige beslutninger. Her kan man både undgå fejl og forudsige patienters behov. Man bruger blandt andet kunstig intelligens til at finde uregelmæssigheder i medicinering.

Artikelskrivning

Kunstig intelligens kan skrive artikler og tekster automatisk. Tekster kræver stadig redaktion, men det kan effektivere alt fra journalistik til tekster på webshops.

Mailfordeling

Kunstig intelligens kan automatisk læse mails og fordele dem til de rigtige afdelinger. Så får du henvendelser om mange forskellige ting, kan du automatisere sortering og videresendelse.

Købsanbefalinger

Kunstig intelligens kan anbefale køb på f.eks. hjemmesider ud fra historik eller en kundes opførsel.

Kontakt os

Todai A/S​

Hørkær 12A, 2730 Herlev

CVR: DK41776641

+45 29 27 99 86

kontakt@todai.ai